top of page

Hva er dine muligheter?

Det kan ofte være vanskelig å finne ut, både for pasienter og helsepersonell, hvor man kan oppsøke hjelp og behandling tilknyttet Vulvodyni. Under kan du finne din nærmeste Vulvaklinikk med kontaktinformasjon samt hvordan din fastlege kan henvise deg, eller en oversikt over alle behandlere tilknyttet vulvalidelser. 

vulvaklinikker

Vulvaklinikker - en oversikt

Norge har 4 offentlige vulvaklinikker, i Oslo, Ålesund, Trondheim og Tromsø. Alle poliklinikkene fungerer som tverrfaglige team: Det betyr at både hudlege og gynekolog er tilstede sammen med en sykepleier – enten samtidig under konsultasjonen, eller i tett samarbeid på ulike rom. Henvisning fra spesialist er ofte nødvendig, varier fra klinikk til klinikk. Klinikkene tar ikke i mot pasienter utenfor sitt helseforetak.

Vulvapoliklinikken i Oslo tar imot kvinner med ulike smertetilstander og hudlidelser i vulva.

Helse Midt Norge - Vulvapoliklinikk Ålesund

Vulvpolikilinikken i Ålesund tar imot kvinner med ulike smertetilstander og hudlidelser i vulva.

Helse Sør Øst - Kvinneklinikken Sørlandet sykehus

Kvinneklinikken på Sørlandet Sykehus (Avdeling Kristiansand og Arendal) tar imot kvinner med ulike smertetilstander og hudlidelser i vulva.

Vulvapoliklinikken i Tromsø tar imot kvinner fra Helse-Nord med langvarige smertetilstander og kroniske hudsykdommer i vulvaregionen. 

Vulvateamet i Trondheim tar imot kvinner med ulike smertetilstander og hudlidelser i vulva.

Helse Sør-Øst

Vulvapoliklinikk Oslo universitetssykehus (Oslo)

Klinikken tar imot kvinner fra Helse Sør-Øst med langvarige smertetilstander og kroniske hudsykdommer i vulvaregionen. Vulvapoliklinikken i Oslo har til sammen 3 hudleger og 3 gynekologer som samarbeider om pasientene sammen med flere spesialopplærte sykepleiere.

 

Tar imot pasienter fra eget helseforetak med henvisning fra spesialist.

Målet med konsultasjonen på Vulvapoliklinikken er å diagnostisere pasientens tilstand, og lage et detaljert videre behandlingsopplegg tilpasset den enkelte pasient. Ventetiden varierer – og kan dessverre være opp mot 6 måneder. 

Vulvapoliklinikken ligger administrativt under Kvinneklinikken, Ullevål Sykehus, Oslo Universitetssykehus. Vulvapoliklinikken holder til både på Kvinneklinikken bygg 8, Ullevål sykehus og sammen med Olafiaklinikken i Trondheimsveien 2, Bygg N, 0560 Oslo (Schous plass). Se innkallingsbrev for oppmøte sted.

 

De tilbyr:

 • Laserbehandling

 • Fotodynamisk behandling (lichen planus)

 • Hospitering for helsepersonell

Henvisning sendes til :

Vulvapoliklinikken, gynekologisk poliklinikk,

Ullevål sykehus, postboks 4956 Nydalen, 0424 Oslo

 

Kontaktinformasjon:

E-post: post.kvinnebarn@ous-hf.no

Tlf: 22 11 98 44 / 22 11 98 00 

Mestringskurs i Vulvodyni

Gynekologisk avdeling og Smerteklinikken OUS tilbyr, i samarbeid med Vulvodyniforeningen, pasienter med vulvodyni og pårørende et pilotkurs som går over to halve dager. Kurset vil foregå på Ullevål.
 

Kurset holdes to formiddager denne våren:

torsdag 11. april 2024 kl. 08.30 til 12.00

torsdag 23. mai 2024, kl. 08.30 til 12.00

Kurset holdes av gynekologer, psykologer, fysioterapeuter og sykepleiere ansatt ved OUS samt brukerrepresentanter.

Helse Sør-Øst

Kvinneklinikken ved Sørlandet sykehus (Avdeling Kristiansand og Arendal)


Kvinneklinikken ved Sørlandet sykehus har flere dyktige gynekologer med kjennskap til vulvalidelse. I Kristiansand har de også en sexologisk rådgiver med lang erfaring med vulvalidelser. Hun samarbeider med en bekkenbunnsfysioterapeut på sykehuset. Så selv om vi ikke er en Vulvaklinikk forsøker vi å ivareta de pasientene med vulvalidelse så godt vi kan. Klinikken har ikke hudlege eller psykolog, men legene på klinikken har god erfaring med Lichen og gruppen følges godt opp!
 
Tar imot pasienter fra eget helseforetak med henvisning fra spesialist.

 

Avdeling Kristiansand:

Kvinneklinikken ligger til høyre for hovedbygget og akuttmottaket.
Kvinneklinikkens poliklinikk ligger i 1. etasje.

Adresse: Egsveien 100, bygg 5, 4615 Kristiansand.

 

Avdeling Arendal:

Sykehusveien 1, 4838 Arendal


Henvisning sendes til :

Kvinneklinikken Sørlandet,

Postboks 416 Lundsiden, 4604 Kristiansand
 
Kontaktinformasjon:

E-post: postmottak@sshf.no

Tlf: 38 07 30 70

Helse Midt-Norge

Vulvapoliklinikk St. Olavs Hospital (Trondheim)

Vulvateamet i Trondheim tar imot kvinner med ulike smertetilstander og hudlidelser i vulva. 

Tar imot pasienter fra eget helseforetak med henvisning fra spesialist.

 

Utredningen gjøres av gynekolog og hudlege i samme konsultasjon. To halve dager hver måned settes av til denne poliklinikken. Avhengig av problemstilling og diagnose tilbys pasienten videre oppfølging hos lege, sexolog og/eller fysioterapeut på St. Olavs hospital. 

 

De tilbyr:

 • Tverrfaglig utredning og oppfølging

 • Lærings- og mestringskurs - Vulvodyni

 • Individuell fysioterapi

 • Sexologisk veiledning

 • Ukentlig fysioterapiledet treningsgruppe

 • Annen behandling på indikasjon

Henvisning sendes til:
St Olavs Hospital HF, Vulvateamet, Kvinneklinikken,

Kvinneklinikkens ledelse,  3250 Sluppen, 7006 Trondheim

 

Kontaktinformasjon:
Kontakt person: Risa Lonnee-Hoffmann, Overlege gynekolog

E-post: post.kvinne@stolav.no

Tlf: 72 57 30 00

Vulvodyni. Lærings- og mestringskurs

Vulvodyni er vedvarende ubehag, smerter eller brenning i kvinnens ytre kjønnsorgan (vulva) der det ikke finnes tegn til annen sykdom eller årsak. Vi tilbyr en dags pasientopplæring i gruppe for deg med vulvodyni.

Innhold

 • Hva er vulvodyni

 • Smertemekanismer

 • Behandling av tilstanden

 • Forståelse mellom kropp, tanker og følelser

 • Bevisstgjøringsgruppe

Mål

Målet med kurset er at du får kunnskap om tilstanden og tilegner deg redskaper som gjør deg bedre.  Kurset består av undervisning fra gynekolog, hudlege, sexolog og fysioterapeut. Du har mulighet for å stille spørsmål og delta i erfaringsutveksling og dialog med andre i lignende situasjon. 

Du må ha henvisning fra lege for å delta.  

I henvisingen må det påføres fullstendig navn og fødselsnummer og diagnose. 

Henvisningen sendes før kursstart til lærings- og mestringssenteret:
Fastlege bruker elektronisk postkasse "Læring og mestring, St. Olavs hospital".
Sykehuslege sender henvising internt via Doculive til "Henvisninger og søknader-Lærings- og mestringssenter St. Olav".

Helse Midt-Norge

Vulvapoliklinikk Ålesund og Møre og Romsdal (Ålesund)

Vulvateamet i Ålesund tar imot kvinner med ulike smertetilstander og hudlidelser i vulva. 

Tar imot pasienter fra eget helseforetak med henvisning fra fastlege eller legespesialist.

 

Utredningen gjøres av gynekolog og hudlege i samme konsultasjon ved behov. En halvdag hver måned settes av til denne poliklinikken. Avhengig av problemstilling og diagnose tilbys pasienten videre oppfølging hos lege, henvisning til fysioterapeut med driftsavtale som om de samarbeider med. Fysioterapeuten tilbyr også evt. privat sexolog rådgivning.  

 

De tilbyr:

 • Tverrfaglig utredning og oppfølging

 • Henvisning til fysioterapi med driftstilskudd

 • Henvisning til privat sexologisk veiledning

Henvisning sendes til:

Gynekologisk poliklinikk Ålesund. 

Ålesund sjukehus. Åsehaugen 5, 6017 Ålesund. 

Poliklinikken ligg i 9. etasje i høgblokka ved sjukehuset. Følg merking frå inngang nord eller sør (hovudinngang). Gi beskjed i ekspedisjonsluka på poliklinikken ved oppmøte.

Vulvapoliklinikk UNN (Tromsø)

Vulvapoliklinikken ved kvinneklinikken på Universitetssykehuset i Nord-Norge tar imot henvisning fra spesialister i gynekologi eller hudsykdommer i regionen.

 

Vulvapoliklinikken består av gynekolog, hudlege, sykepleier og fysioterapeut. I tillegg er det tett samarbeid med avtalespesialister i regionen, både hudlege og gynekologer,  med spesiell interesse og kunnskap innen vulvasykdommer

 

De tilbyr:

 

Henvisning sendes til:
Vulvapoliklinikken, gynekologisk avdeling,

Universitetssykehuset i Nord-Norge

 

Kontaktperson:
Kristine Amundsen, overlege gynekolog

PUST - tverrfaglig gruppebehandling ved underlivssmerter

Ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN Tromsø) finnes det tilbud om gruppebehandling

PUST er et behandlingstilbud for deg med langvarige smerter eller dysfunksjon relatert til underlivet. I behandlingen legger vi vekt på sammenhengen mellom det mentale og fysiske. Du vil lære om bevegelse, pust og avspenning, og egne tankemønstre. Målet er å slippe fokus på smertene, og å få økt livskvalitet.

Dette tilbudet er gruppebasert, hver gruppe består av cirka 8–10 personer. Mange opplever det å få støtte og utveksle erfaringer som verdifullt. 

 • Bevegelighetstrening

 • Undervisning og gruppearbeid

 • PUST for kvinner starter med to-ukers opphold.

 • Det daglige programmet foregår fra kl. 08:30–15:00.

 • Gruppene blir fulgt opp jevnlig over 12 måneder,
  med to oppfølgingsdager etter 3, 6 og 12 måneder. 

Bevegelighetstrening 

Mange med smerteproblemer har opparbeidet seg en form for bevegelsesfrykt. PUST har derfor stort fokus på å gjenoppdage bevegelsesglede. Bevegelsesterapi foregår i oppvarmet basseng og gymnastikksal. Du vil få ulike øvelser for å styrke bekkenbunnen. I tillegg vil du få øvelser for å styrke kroppsbevisstheten og kjenne forskjellen mellom spenning og avspenning. Målet er mindre smerter og nye måter å mestre dem på. 

Det meste av behandlingen foregår i grupper, men den blir individuelt tilpasset. 

Undervisning og gruppearbeid
Du vil få forelesninger med gynekolog, ernæringsfysiolog og fysioterapeut. I tillegg er det gruppearbeid med konkrete øvelser og samtaler der vi vektlegger sammenhengen mellom smerter, kropp og følelsesliv. 

 

Elektronisk henvisning:
KSF Fysio Henvisninger til vurdering Tromsø (merk at det er noen henvisningskriterier. Se de her)

 

Postadresse:
UNN Tromsø Rehabiliteringsklinikken Terapeutavdelingen/fysioterapiseksjonen

postboks 12 9030 Tromsø

 

Kontaktinformasjon:
Seksjon for fysioterapi, UNN Tromsø

Tlf: 77 62 63 90

shutterstock_688611787.jpg

Helse Vest er i dag uten Vulvapoliklinikk

bottom of page