top of page

Smertelindring

Det er dessverre lang ventetid hos gynekologer. Første gang du kommer dit vil legen mest sannsynlig komme med forslag til hva du kan gjøre for smertelindring, her har vi samlet noen av disse rådene. Noen av disse rådene kan gi lindring med en gang mens andre kan hjelpe på lang sikt. Rådene er samlet fra andre kvinner med vulvodyni, så det er viktig at du prøver deg frem, ingen kropper er like.

AWARENESS
legesamtale

Samtalen med legen

De fleste fastleger har hørt om diagnosen vulvodyni. Det de kanskje ikke er klar over er hvor vanlig det er, eller hvordan de skal behandle det. Hvis legen eller gynekologen ikke har hørt om vulvodyni, anbefaler vi at du bytter. 

Les mer om samtalen med legen og det første gynekologbesøket.

Gynekologbesøket

Det første gynekologbesøket

Hos gynekologen vil arbeidet med å stille en diagnose starte. Dere vil starte med en samtale på kontoret. Her bør du beskrive smertene så nøyaktig du kan, på samme måte som du gjorde hos fastlegen. Hos gynekologen vil det bli foretatt en undersøkelse. Her kan det igjen være nyttig og snakke om hvordan den skal foregå. Om du ikke ønsker bruk av spekulum skal det være helt greit. Ting dere kan avtale kan være at du får tid til å puste før berøring, at alt foregår sakte, dere skal snakke om hva som skjer før det skjer, hvor mye glidemiddel som skal brukes og alt annet du ønsker. Gynekologen skal aldri gjøre noe du ikke er komfortabel med. Det er så klart veldig nyttig for gynekologen å få gjøre denne undersøkelsen, men dette trenger ikke skje den første timen om du ikke ønsker det.

Vulvodyni, seksualitet og parforhold

Vulvodyni, seksualitet
og parforhold

Mange kvinner opplever å ha smerter i underlivet i løpet av livet, og rundt 15 % av alle kvinner får lidelsen som kalles vulvodyni. Dette gir varierende grad av smerte, svie, kløe og ubehag i den ytre delen av kjønnsorganet, og kan gjøre det vanskelig å bruke tamponger, sykle, trene og ha sex – blant mye annet. Vulvodyni kan ha stor innvirkning på pars seksualitet og sexliv. For mange er det vanskelig og skamfullt å fortelle om disse plagene til partneren sin, og en del unngår både potensielle partnere og alle former for seksualitet fullstendig. En del partnere til vulvodynipasienter opplever også plager knyttet til lidelsen og trenger hjelp med å håndtere disse.

Vulvodyni og psykisk helse

Vulvodyni og psykisk helse

Vulvodyni er en smertelidelse i kvinnens ytre kjønnsorgan – vulva. Ingen vet hva lidelsen kommer av, men det er en høyst reell og smertefull tilstand. Noen tror at vulvodyni er en innbilt eller psykisk lidelse, men dette stemmer ikke. Som ved andre smertelidelser er det vanskelig å se hvem som har vulvodyni og hvor vondt de har, og det er stor variasjon i hvor hardt ulike mennesker blir rammet. Mens noen klarer å opprettholde arbeids- og seksuallivet, har andre så store smerter at de periodevis er sengeliggende og sykmeldt. Ikke overraskende kan dette påvirke den psykiske helsen så vel som den fysiske.

Samtalegrupper

Vi arrangerer lavterskel gruppesamtale for våre medlemmer. Et styremedlem initierer samtalen, og deltakerne bestemmer hva de ønsker å snakke om. Noen av gruppene velger å holde kontakten i etterkant for å støtte hverandre i hverdagen.

 

Du kan melde din interesse her. Vi tar kontakt når vi har en fulltegnet gruppe.

Samtalegrupper

Facebookgrupper

favicon_facebook_insta.png

Vulvodyniforeningens medlemmer

shutterstock_1587789886_668363179099.jpg

Kroniske underlivssmerter Norge

shutterstock_1463854814.jpg

Vestilbulitt/Vulvodyni/

Vagnisme

Facebookgrupper
bottom of page