vulvaklinikkene

Norge har 3 offentlige vulvaklinikker, i Oslo, Trondheim og Tromsø. Alle poliklinikkene fungerer som tverrfaglige team: Det betyr at både hudlege og gynekolog er tilstede sammen med en sykepleier – enten samtidig under konsultasjonen, eller i tett samarbeid på ulike rom.

 

Henvisning fra spesialist er nødvendig. Klinikkene tar ikke i mot pasienter utenfor sitt helseforetak.

Vulvapoliklinikken i Oslo tar imot kvinner med ulike smertetilstander og hudlidelser i vulva.

Vulvateamet i Trondheim har imot kvinner med ulike smertetilstander.
Vulvapoliklinikken i Tromsø tar imot kvinner fra Helse-Nord med langvarige smertetilstander og kroniske hudsykdommer i vulvaregionen. 

Helse Sør Øst

Vulvapoliklinikk Oslo universitetssykehus (Oslo)

Klinikken tar imot kvinner fra Helse Sør-Øst med langvarige smertetilstander og kroniske hudsykdommer i vulvaregionen. Vulvapoliklinikken i Oslo har til sammen 3 hudleger og 3 gynekologer som samarbeider om pasientene sammen med flere spesialopplærte sykepleiere. 

 

Tar imot pasienter fra eget helseforetak med henvisning fra spesialist.

Målet med konsultasjonen på Vulvapoliklinikken er å diagnostisere pasientens tilstand, og lage et detaljert videre behandlingsopplegg tilpasset den enkelte pasient. Ventetiden varierer – og kan dessverre være opp mot 6 måneder. 

 

Vulvapoliklinikken holder til sammen med Olafiaklinikken i Trondheimsveien 2, Bygg N, 0560 Oslo. (Schous plass) og ligger administrativt under Kvinneklinikken, Ullevål Sykehus, Oslo Universitetssykehus.

Henvisning sendes til:
Vulvapoliklinikken, gynekologisk poliklinikk, Ullevål sykehus, postboks 4956 Nydalen, 0424 Oslo


Kontaktinformasjon:

E-post: post.kvinnebarn@ous-hf.no

Tlf: 22 11 98 44 / 22 11 98 00 

Helse Midt Norge

Vulvapoliklinikk St. Olavs Hospital (Trondheim)

Vulvateamet i Trondheim har imot kvinner med ulike smertetilstander.

Tar imot pasienter fra eget helseforetak med henvisning fra spesialist.

 

Utredningen gjøres av gynekolog og hudlege i samme konsultasjon. To halve dager hver måned settes av til denne poliklinikken. Avhengig av problemstilling og diagnose tilbys pasienten videre oppfølging hos lege, sexolog og/eller fysioterapeut på St. Olavs hospital. 

Henvisning sendes til:
St Olavs Hospital HF, Vulvateamet, Kvinneklinikken, Kvinneklinikkens ledelse,  3250 Sluppen, 7006 Trondheim

 

Kontaktinformasjon:
Kontakt person: Risa Lonnee-Hoffmann, Overlege gynekolog

E-post: post.kvinne@stolav.no

Tlf: 72 57 30 00

Helse Nord

Vulvapoliklinikk UNN (Tromsø)

Vulvapoliklinikken ved kvinneklinikken på Universitetssykehuset i Nord-Norge tar imot henvisning fra spesialister i gynekologi eller hudsykdommer i regionen.

 

Vulvapoliklinikken består av gynekolog, hudlege, sykepleier og fysioterapeut. I tillegg er det tett samarbeid med avtalespesialister i regionen, både hudlege og gynekologer,  med spesiell interesse og kunnskap innen vulvasykdommer

Henvisning sendes til:
Vulvapoliklinikken, gynekologisk avdeling, Universitetssykehuset i Nord-Norge

Kontaktperson:
Kristine Amundsen, overlege gynekolog

Behandling UNN (Tromsø )

Ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN Tromsø) finnes det tilbud om gruppebehandling for pasienter med underlivssmerter med somatokognitiv terapi, PUST.

 

PUST er et helhetlig behandlingstilbud for personer med langvarige smerter relatert til underlivet. Behandlingen har en kroppslig tilnærming. Det er stort fokus på sammenhenger mellom det mentale og fysiske knyttet til endringsprosesser og tilfriskning. Behandlingen gir erfaringer om mulighetene som ligger i bevegelse, pust og avspenning, samt i å åpne opp for å tenke annerledes

Elektronisk henvisning:
KSF Fysio Henvisninger til vurdering Tromsø
(merk at det er noen henvisningskriterier, se brosjyre)

Postadresse:
UNN Tromsø Rehabiliteringsklinikken Terapeutavdelingen/fysioterapiseksjonen Boks 12 9030 Tromsø

Kontaktinformasjon:
Seksjon for fysioterapi, UNN Tromsø

Tlf: 77 62 63 90

Helse Vest

Helse Vest står i dag uten vulvapoliklinikk.