top of page
Søk

Vulvodyniforeningen sitt innspill til statsbudsjettet 2024 

januar 18. 2023


Arbeidet med statsbudsjettet for 2024 er i full gang hos Helse- og omsorgsdepartementet. Vi har sendt inn vårt innspill. Vi krever øremerkede midler til bedre og flere vulvaklinikker, samt mer driftstilskudd for fysioterapeuter som arbeider med kvinnehelse. Det er så utrolig mye vi kunne bedt om, for som vi alle vet er situasjonen uholdbar. Men i denne omgang var det disse to tingene vi ønsket å sette mest fokus på. Her er innspillet slik det ble sendt inn: Vulvodyniforeningen sitt innspill til statsbudsjettet 2024  Vulvodyniforeningen takker for muligheten til å komme med innspill. Vi er en pasientforening for alle med vulvasmerter, og ble stiftet i 2020. Foreningen har ca. 300 medlemmer.


I løpet av livet vil 10–20 prosent av kvinner få en langvarig lidelse i vulva. Dette gir store plager som går utover helse og livskvalitet. For noen innebærer det smerter ved berøring, mens det for andre innebærer å leve med store daglige smerter. Nærmest alle opplever en redusert livskvalitet. De siste årene har økt fokus gjort at flere får riktig diagnose tidlig, men det er fremdeles mange som møter helsepersonell i spesialisthelsetjenesten som mangler kunnskap, eller ikke tror på at diagnosene finnes. For de fleste som får riktig diagnose mangler behandlingstilbudet.


I Norge har vi kun tre offentlige vulvapoliklinikker som har åpent fra én gang i uken til én gang i måneden. Ventetiden varierer fra seks måneder til tre år. Vulvodyniforeningen mener derfor det må øremerkes midler til helseforetakene for å sikre bedre tilgjengelighet i eksisterende tilbud. Det er behov for økt kompetanse, samt behov for å opprette flere vulvaklinikker. Helse-Vest har ingen vulvaklinikk, og pasientene har derfor ingen mulighet til å komme til en. Dette fordi de tre andre klinikkene ikke tar imot pasienter fra andre helseforetak. Alle vulvaklinikkene som eksisterer i dag har for lite ressurser til å behandle sine pasienter. Når de har fått en diagnose blir de fleste oppfordret til å søke behandling privat. Det er ikke holdbart at smerter går ubehandlet kun fordi de er lokalisert i underlivet. Alle vulvaklinikker må ha et tverrfaglig tilbud bestående av gynekolog, hudlege, fysioterapi og sexolog. Dette er det som har best påvist effekt.


Vulvodyniforeningen krever også flere driftstilskudd for fysioterapeuter som må øremerkes kvinnehelse. Alle i Norge burde ha tilgang på offentlig fysioterapi med kompetanse på kvinnehelse.  Pasientene med vulvalidelser har store daglige smerter, og mange klarer ikke å stå i arbeid. Det er ikke tilstrekkelig med en diagnose, de må også ha tilgang på behandling. Dette vil de ikke få før helseforetakene blir pålagt å tilby denne.


Med vennlig hilsen


Hanna Eide

Leder av VulvodyniforeningenComments


bottom of page