top of page
Vi utvikler vår egen medlemsportal

Vi bruker Zubarus som medlemsregister, og i samråd med disse utvikler vi en helt egen meldemsportal.

Her kommer du til å kunne finne alle webinarer, arrangementer og annen nyttig informasjontilknyttet ditt medlemsskap i foreningen.

Portalen er under utvikling, og alle medlemmer vil få tilsendt passord når den er klar. 

newlogo2.jpg
bottom of page